ตัวอย่างการปริวรรต

เลือกที่หมวดหมู่หรือคลิกที่ชื่อเรื่อง


วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร

พระสูตรสำคัญหมวดปรัชญาปารมิตาของพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน เป็นอรรถาธิบายถึงหลักศูนยตา
ชมภาพ

มหาสังฆิกะปราติโมกษ์

สิกขาบทของภิกษุนิกายมหาสังฆิกะ ที่แสดงกันในที่ประชุมสงฆ์ ทุกระยะครึ่งเดือน
ชมภาพ

พุทธจริต

(เฉพาะสรรคะ ที่ ๑ ภควัตประสูติ)พุทธจริตเป็นกวีนิพนธ์และเป็นวรรณกรรมชิ้นสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่มหากวีอัศวโฆษได้รจนาขึ้นเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวพุทธประวัติ
ชมภาพ

ลลิตวิสตระ

(เฉพาะอัธยายที่ ๒๖ ธรรมจักรประวรรตนปริวรรต)ลลิตวิสตระเป็นคัมภีร์ของนิกายสรวาสติวาทและคัมภีร์สำคัญในฝ่ายมหายาน ว่าด้วยเรื่องพุทธประวัติ
ชมภาพ

มหาภารตะ

(เฉพาะบรรพที่ ๖ ภีษมบรรพ อัธยายที่ ๒๓-๒๖[บรรพย่อยภควัทคีตา] )มหาภารตะวรรณคดีขนาดใหญ่ ยังถือว่าเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของศาสนาฮินดูด้วย ว่าด้วยเรื่องราวความขัดแย้ง ของ พี่น้องสองตระกูล ระหว่าง ตระกูลเการพ และตระกูลปาณฑพ
ชมภาพ

รามายณะ

(เฉพาะ พาลกาณฑ์ สรรคะ ที่ ๑-๓) รามายณะเป็นวรรณคดีขนาดใหญ่ ว่าด้วยการทำศึกสงครามระหว่างฝ่าย พระราม กับ ฝ่าย ทศกัณฐ์ รวบรวมแต่งให้เป็นระเบียบครั้งแรกโดยฤๅษีวาลมีกิ ที่มีอิทธิพลอย่างมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ชมภาพ

ฤคเวท

(เฉพาะมัณฑละที่ ๑ สูกตะที่ ๑-๓๐) ฤคเวทเป็นคัมภีร์เล่มแรกในคัมภีร์พระเวท แต่งขึ้นเมื่อราว 3000 ปีก่อนคริสตกาล เป็นตำราทางศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
ชมภาพ

Thai - Sanscritp เป็นผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดทำโดย ธนกฤต พรหมศิริ

เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ รหัสโปรแกรม อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 4.0 International อยู่บนพื้นฐานของงานที่ learnsanskrit.org/tools/sanscript & virtualvinodh.com/aksharamukha

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์ Thai - Sanscritp : Thanakrit Promsiri อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 4.0 International.อยู่บนพื้นฐานของงานที่ http://learnsanskrit.org/tools/sanscript