เลือกชนิดตัวอักษรที่จะทำการปริวรรต

เมื่อคุณเลือกชนิดตัวอักษรแล้ว คุณสามารถดูตารางเปรียบเทียบการปริวรรตอักษรด้านล่าง [ดูตารางเปรียบเทียบอักษร]
เลือกตัวอักษรต้นฉบับ กรอกอักษรที่เป็นชนิดตัวอักษรที่เลือกไว้ แล้วเลือกตัวอักษรเปรียบเทียบอื่นๆ จากนั้น กดปุ่ม "ปริวรรต เป็น ไทย-สันสกฤต" เพื่อดูผลลัพธ์

ข้อตกลงการปริวรรต

ตารางเปรียบเทียบอักษร จาก อักษร เป็น อักษร

Thai - Sanscritp เป็นผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดทำโดย ธนกฤต พรหมศิริ

เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ รหัสโปรแกรม อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 4.0 International อยู่บนพื้นฐานของงานที่ learnsanskrit.org/tools/sanscript & virtualvinodh.com/aksharamukha

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์ Thai - Sanscritp : Thanakrit Promsiri อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 4.0 International.อยู่บนพื้นฐานของงานที่ http://learnsanskrit.org/tools/sanscript